Loading
361sales

Strategia sprzedaży

Analizujemy produkt i rynek, rekomendując
najefektywniejsze kanały sprzedaży, narzędzia i argumentację wartości.

robert

Opracowujemy pełne strategie rynkowe sprzedaży produktów i usług na rynku polskim i rynkach międzynarodowych.

Wykonywane przez nas analizy pomagają Wam spojrzeć na swoją ofertę w szerszej perspektywie, która obejmuje sam produkt, jego otoczenie jak również organizacje Waszej firmy, w tym sprzedaży.

Proces analityczny

Wszystko zaczyna się od analizy produktu

– każdy twórca, przedsiębiorca lub sprzedawca najwyżej ceni własny produkt. Traci jednak przy tym, umiejetność bezstronnej oceny wartości jakie oferuje swojemu klientowi. Często ma kłopoty z właściwym pozycjonowaniem produktu, wyznaczeniem jego ceny i jasnym określeniem jego unikalnych cech.

Kolejnym krokiem jest analiza odbiorców oferty

właściwa segmentacja klientów, zrozumienie ich potrzeb,oczekiwań odnośnie produktu to początek budowy skutecznej i trwałej sprzedaży. Tu także często popełniane są błędy, o wyborze klientów decydują aspiracje lub przekonania a nie znajomość realiów rynkowych. Ważne też jest odpowiednie oszacowanie potencjału rynku, wielkości jego segmentów, zmian jakie zachodzą w ich oczekiwaniach. To wszystko przynosi ogromne korzyści.

Połącz swój produkt ze swoim odbiorcą

– zbuduj relacje ze swoimi odbiorcami w taki sposób by jak najdłużej przynosiły dla Ciebie korzyści. Poznaj opinie swoich klientów, pozwól im udoskonalać twoja ofertę. Dobierz właściwe kanały komunikacji i sprzedaży, wybierz najefektywniejsze narzędzia, które podniosą twoją efektywność i obniżą koszty
operacyjne.

Wspólnie z Tobą przygotujemy business plan dla potencjalnych inwestorów – przeanalizujemy wszystkie ryzyka i wskażemy kierunki dalszych działań.